Order

order@lvi.se


Service

service@lvi.se

+46 470 72 77 09


Övriga ärende

info@lvi.se

+46 470 72 77 00


Nyhetsbrev

Kundreferenser 

LVI har stor samlad kompetens kring synhjälpmedel, utbildning och anpassningar i såväl studie- som arbetssituationer. Genom att se helheten kan vi presentera lösningar som passar den enskilda individen. Här kan du ta del av några exempel där LVI hjälpt människor till en enklare och bättre vardag.

Johan Larsson, projektadministratör

Magdalena Edlund, medicinsk sekreterare