Order

order@lvi.se


Service

service@lvi.se

+46 470 72 77 09


Övriga ärende

info@lvi.se

+46 470 72 77 00


Nyhetsbrev

Kvalitetspolicy - ISO 9001


Vi ska gemensamt eftersträva nöjda kunder och kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer LVI som leverantör. Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter, samt en högkvalitativ kundservice och effektiva rutiner. I vårt kvalitetsarbete tar vi ansvar för hela värdekedjan i konstruktion, produktion och försäljning av våra produkter.

LVI Low Vision International är sedan 1998 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 

För att uppnå detta ska vi...

  • Bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt.

  • Förvissa oss om marknadens och den synskadade slutanvändarens krav på produkterna.

  • Producera rätt kvalitet på varje avdelning.

  • Göra rätt från början.

  • Ha företagsledningens engagemang.

  • Arbeta med ständiga förbättringar.

  • Ha tydliga målsättningar.

  • Fatta faktabaserade beslut.