Order

order@lvi.se


Service

service@lvi.se

+46 470 72 77 09


Övriga ärende

info@lvi.se

+46 470 72 77 00


Nyhetsbrev

Miljöpolicy - ISO 14001


LVI Low Vision International är sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001.Våra ambitioner inom miljöområdet är att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet bli branschledande och vara ett föredöme.


LVI ska med en medveten och engagerad personal i samarbete med kunder och leverantörer:

  • Ständigt söka förbättringar och lösningar som gör att våra produkter och verksamhet bidrar till att ge en positiv miljöpåverkan.

  • Uppfylla lagar, förordningar och andra krav som företaget berörs av.

  • Vid tillverkning, transport samt användning av våra produkter skall vi verka för att förebygga föroreningar.

  • Se till att vår arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk, skall vara hälsosam.