Order

order@lvi.se


Service

service@lvi.se

+46 470 72 77 09


Övriga ärende

info@lvi.se

+46 470 72 77 00


Nyhetsbrev

Du kan vara berättigad till synhjälpmedel! Läs mer om hur du går tillväga här >>

 

Synhjälpmedel - produkter


LVI Low Vision International erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar för personer med synnedsättning - i hemmet, på arbetet eller i skolan. Användare av våra produkter kan ha allt från allmänna synförändringar, som åldersförändringar i gula fläcken - makuladegeneration, till olika synfel och ögonsjukdomar som glaukom (grön starr)katarakt (grå starr) eller RP – retinitis pigmentosa. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi titulera oss som specialister inom hjälpmedel för personer med synnedsättning.


Våra huvudprodukter är våra egentillverkade läskameror under varumärket MagniLink. En läskamera ger möjlighet till att läsa större text med bättre kontraster och andra färger. Det finns också modeller som har inbyggd talsyntes och som läser upp texten. Vi kan på ett enkelt och smidigt sätt erbjuda och ta fram specialanpassade lösningar för dig som användare, antingen det gäller för skolmiljö, arbetsplatsen eller i hemmet. Exempelvis kan vi ta fram förslag på lämpliga datorer, monitorer, hjälpmedelsprogram (förstoring, talsytes, skärmläsare) samt tillbehör.Vi har även ett brett sortiment av programvaror, daisyspelare, belysning (Glamox Luxo) samt optik.

Produkt efter användningsområde


Hem Arbete Skola